Anksiyete Bozukluğu Nedir?

‘Anksiyete’ kelimesinin kökeni latinceye dayanır. Dilimize ingilizcesinden uyarlanmıştır. İngilizce ‘anxiety’ olarak bilinen kelimenin; endişe, kuruntu, evham gibi anlamları vardır. Anksiyete bozukluğu hastalığını ifade etmek için ‘aşırı kaygı duymak’ diyebiliriz. Anksiyete, normal bir organizmanın, tehlikeler karşısında, kendisini koruması için uyguladığı ‘savaş veya kaç’ prensibine göre, uyaranlarını düzenleyen bir duygu durum değişikliğidir. Tek bir duygu değil bir duygular kümesidir. İçinde yoğun olarak korkuyu barındırsa da, korku dışında utanma, üzüntü, suçluluk, öfke ve uyarılma duygularını da içerir.

Kişinin yaşantısı içerisinde çeşitli sebeplerden bu gibi duyguları ve hatta aşırı kaygıyı hissetmesi doğaldır. Hatta anksiyetenin hiç olmaması anormaldir bile diyebiliriz. Çünkü kişiyi hayatta tutan yaşam mücadelesini uyaranını tetikler. Anksiyetenin klinik bir bozukluk olduğunu anlamak için öncelikle kişi anksiyetenin şiddetine, uzunluğuna ve sosyal ilişkilerinde bozukluğa yol açıp açmadığına bakmalıdır.

Anksiyete bozukluğu; panik atak, çeşitli fobiler ve yaygın anksiyete bozukluğu hastalıklarını da kapsayan genel bir addır. Anksiyete bozukluğu kişiye bilişsel, davranışsal ve bedensel olarak etki eder. Bedensel olarak anksiyete bozukluğu kalp çarpıntısı, terleme, nefes alamama, titreme, rahatsızlık hissi, uykusuzluk, hiperventilasyon, sersemlik, kasılmalar ve uyuşukluk, kas gerilimine bağlı ağrılar gibi olumsuzluklara yol açar. Bilişsel olarak ise, kişide anksiyeteyi arttırıcı düşüncelere neden olur. Kişi bu durumlarla başa çıkamayacağını düşünür ve çeşitli şeylere kafa yorar. Ayrıca anksiyete bozukluğu kişide obsesyonlara yani takıntılara neden olur. Daima bir tehlikede olma hissi uyandırır. Davranışsal olarak da kişiyi olumsuz etkiler. Kişide sürekli yardım arama hissi ve güvensizlik oluşturur. Anksiyete bozukluğu olan kişi istem dışı hareketler yapar. Anksiyete şiddeti arttıkça bu hareketlerin de şiddeti artar.

Anksiyete bozukluğu tedavi edilmediği müddetçe kesin olarak işlevsel bozukluğa neden olur. Her yaşta görülebilir ve gelgitlerle devam eder. Bazen ilaç, bazen psikiyatrik diyaloglar ile bazen de her ikisi ile de tedavi gerektirir. Eğer anksiyete kişinin günlük yaşamına olumsuz etki ediyor ve kişi anksiyete yüzünden yeti kaybı yaşıyorsa hekime başvurmalıdır.

, ,

Yorum yapılmamış.

Bir cevap yazın

Sağlıkansiklopedi.com 2018

5 Paylaşımlar
Paylaş1
Tweetle
Pin4